GISON - ผู้จัดจำหน่ายเครื่องมือลมผู้ผลิตเครื่องมือลม

เครื่องมือการเกษตรและการเลี้ยงการ์ด

เครื่องมือการเกษตรและการเลี้ยงการ์ด - เครื่องมือการเกษตรและการเลี้ยงการ์ด
เครื่องมือการเกษตรและการเลี้ยงการ์ด

แอปพลิเคชันโดยย่อ

ตัวอย่างเช่น,

  • Secateurs Air, Pruners, Scissors - Secateurs Air, Pruners, Scissors
    Secateurs Air, Pruners, Scissors
    นิวเมติก Secateurs, Pruners, กรรไกร

    Secateurs อากาศ, Pruners, กรรไกรเหมาะสำหรับการตัดแต่ง, การตัด, การปลูกพืช, ฯลฯ สำหรับการทำสวน, ไม้ผลและต้นไม้ทั่วไปเป็นต้นมีความยาวให้เลือกหลายแบบข่าวประชาสัมพันธ์