รางวัลและใบรับรอง

รางวัลและใบรับรอง

รางวัลบริษัทและใบรับรองของ GISON เครื่องมือลม

GISONบริษัทได้รับการรับรอง ISO-9001/9002 ตั้งแต่ปี 2542 และผ่าน ISO-9001:2015 ในปี 2560 เครื่องมือลมทั้งหมดของเราผลิตในไต้หวัน
คว้ารางวัลสัญลักษณ์ความเป็นเลิศของไต้หวัน (SOE) ปี 2547,2005,2006,2008 และประกาศนียบัตรการวิจัยนวัตกรรมองค์กรขนาดกลางและขนาดย่อมครั้งที่ 11

ภาพยนตร์ดาวน์โหลดไฟล์

ข่าวประชาสัมพันธ์