รางวัลและใบรับรอง

รางวัลและใบรับรอง

รางวัล บริษัท และใบรับรองของ GISON เครื่องมือลม

GISONบริษัท ได้รับการรับรอง ISO-9001/9002 ตั้งแต่ปี 2542 และผ่าน ISO-9001: 2015 ในปี 2560 เครื่องมือลมทั้งหมดของเราผลิตในไต้หวัน
ชนะรางวัลสัญลักษณ์แห่งความเป็นเลิศของไต้หวัน (SOE) ประจำปี 2547,2005,2006,2008 และประกาศนียบัตร Awrad การวิจัยนวัตกรรมองค์กรขนาดกลางและขนาดย่อมครั้งที่ 11

ภาพยนตร์ดาวน์โหลดไฟล์

ข่าวประชาสัมพันธ์