Изчислете товара и cuft.

Изчислете товара и cuft.

Товарът се изчислява с обем и тегло. Въздушният товар се изчислява с обем или тегло, след което се избира най-скъпото, по-голямата част от морския транспорт се изчислява с обем.
Цената се базира на таксата на един куфар или един кубичен метър.
Следователно товарът се получава само при изчисляване на cuft.
Стойността се изчислява след измерване на дължината, ширината и височината на контейнерите и се прилага формулата по-долу.
А. Дължина x ширина x височина) Cm 0.00 x 0.0000353 = _______ Cuft (т.е. кубически крака)
B. _______ Cuft .3 35.315 = ______ CBM (т.е. кубичен метър)

Прессъобщение