Какви са ключовите моменти за безопасно използване на пневматични инструменти? | Производител на въздушни инструменти и пневматични ръчни инструменти, произведени в Тайван | Gison

Производител на въздушни инструменти и пневматични ръчни инструменти в Тайван в продължение на 47 години | Gison

Какви са ключовите моменти за безопасно използване на пневматични инструменти?


Носете лични защитни средства: Носете подходящи лични защитни средства като защитни очила, слушалки или шумозаглушители, ръкавици и безопасни обувки.Тези оборудвания могат да защитят вашите очи, слух и ръце.
Запознайте се с ръководствата за работа: Внимателно прочетете и разберете ръководствата за работа на пневматичните инструменти и спазвайте предписаните работни процедури.Уверете се, че сте запознати с правилната употреба и мерките за безопасност.
Проверете състоянието на инструмента: Проверете състоянието на пневматичния инструмент преди употреба, като се уверите, че няма повреди или необичайни явления.Не използвайте повредени инструменти и незабавно поправете или заменете всяка повредена част.
Правилна връзка и инсталация: Уверете се, че пневматичният инструмент е правилно свързан към компресора и въздушните линии за подаване на въздух, използвайки подходящи фитинги и аксесоари.Уверете се, че връзката е безопасна и няма въздушни пропуски.
Използвайте инструмента по подходящ начин: Използвайте инструмента правилно в съответствие с неговия дизайн и предназначение.Избягвайте претоварване на инструмента, използване на неподходящи аксесоари или модификация на инструмента.
Безопасно изключване и съхранение: Когато не използвате инструмента, изключете го и отстранете въздушното захранване.Съхранявайте инструмента правилно, държейки го извън обсега на децата.
Обучение и осведоменост: Получете съответното обучение, за да разберете рисковете и изискванията за безопасност на пневматичните инструменти.Оставайте внимателни по време на работа с инструменти, избягвайки отвлекателни фактори или използването на инструменти, когато сте уморени.

Важно е да се помни, че правилните мерки за безопасност могат да намалят риска от инциденти и наранявания. Уверете се, че вие и хората около вас спазват указанията за безопасност при използването на пневматични инструменти.


Какви са ключовите моменти за безопасно използване на пневматични инструменти? | Произведено в Тайван Въздушни инструменти и пневматични ръчни инструменти Производител | Gison

Намираща се в Тайван, GISON MACHINERY CO., LTD., от 1973 г., е производител на ръчни въздушни инструменти и пневматични инструменти. Техните основни продукти включват ръчни въздушни инструменти за затегане, пробиване, рязане, боядисване, земеделие, градинарство, автомобилни/ремонтни дейности и други.

GISON MACHINERY CO., LTD. има повече от 500 модела на въздушни инструменти, пневматични инструменти, въздушни ключове, въздушни шлайфмашини, въздушни полиращи машини, въздушни чукове, въздушни дрили, въздушни отвертки, въздушни резачки, вакуумни присмукващи чаши, въздушни инструменти за роботизирани ръце... и т.н. Gison обслужва своите клиенти по целия свят в над 50 държави, особено в Европа, Америка и Австралия, като основна целева пазарна ниша са автомобилният ремонт, строителството, декорацията, затягането, обработката на метал / дърво / камък.

Gison предлага на клиентите си висококачествени въздушни инструменти и пневматични ръчни инструменти с напреднала технология и 50-годишен опит. Gison гарантира, че изпълнява изискванията на всеки клиент.