Catalog 2018 Gison dành cho ngành đá, đá cẩm thạch, đá granite| Nhà sản xuất công cụ khí nén và công cụ cầm tay chất lượng cao | Gison

Danh sách sản phẩm bao gồm máy khoan/cắt/định hình lỗ không khí ướt, máy khoan lỗ không khí di động, máy mài lỗ không khí ướt, máy chà lỗ không khí ướt, máy định hình lỗ không khí ướt, máy định hình mép lỗ không khí ướt, máy cắt lỗ không khí ướt, dụng cụ uốn mép lỗ không khí, cơ sở hỗ trợ phay mép 90 độ, búa không khí, kẹp góc, bộ định vị mối hàn...v.v.

Catalog 2018 Gison dành cho ngành đá, đá cẩm thạch, đá granite

Catalog 2018 Gison dành cho ngành đá, đá cẩm thạch, đá granite

Danh sách sản phẩm bao gồm máy khoan/cắt/định hình lỗ không khí ướt, máy khoan lỗ không khí di động, máy mài lỗ không khí ướt, máy chà lỗ không khí ướt, máy định hình lỗ không khí ướt, máy định hình mép lỗ không khí ướt, máy cắt lỗ không khí ướt, dụng cụ uốn mép lỗ không khí, cơ sở hỗ trợ phay mép 90 độ, búa không khí, kẹp góc, bộ định vị mối hàn...v.v.


Bạn cũng có thể xem phiên bản trực tuyến của catalog in của chúng tôi bằng cách nhấp vào hình ảnh catalog.

Vui lòng nhấp vào liên kết bên dưới để tải xuống các tệp PDF
Tải xuống catalog (Phiên bản tiếng Anh, A3, 21Mb)
Tải xuống catalog (Phiên bản tiếng Anh, A4, 21Mb)