คำนวณค่าขนส่งและ cuft

คำนวณค่าขนส่งและ cuft

ค่าขนส่งคำนวณตามปริมาตรและน้ำหนัก ค่าขนส่งทางอากาศคำนวณตามปริมาตรหรือน้ำหนักจากนั้นเลือกราคาที่แพงที่สุดการขนส่งทางทะเลส่วนใหญ่คำนวณด้วยปริมาตร
ราคานี้ขึ้นอยู่กับการเรียกเก็บเงินหนึ่งลูกบาศก์เมตรหรือหนึ่งลูกบาศก์เมตร
ดังนั้นค่าขนส่งจะได้รับก็ต่อเมื่อคำนวณ cuft เท่านั้น
cuft จะถูกคำนวณหลังจากวัดความยาวความกว้างและความสูงของภาชนะบรรจุและใช้สูตรด้านล่าง
ก. ยาว x กว้าง x สูง (ซม.) x 0.0000353 = _______ Cuft (เช่นลูกบาศก์ฟุต)
B. _______ Cuft ÷ 35.315 = ______ CBM (เช่นลูกบาศก์เมตร)

ข่าวประชาสัมพันธ์