คำนวณค่าระวางและค่า cuft

คำนวณค่าระวางและค่า cuft

การขนส่งสินค้าจะคำนวณตามปริมาณและน้ำหนัก การขนส่งทางอากาศคำนวณโดยปริมาตรหรือน้ำหนักจากนั้นเลือกที่แพงที่สุดการขนส่งทางทะเลส่วนใหญ่จะคำนวณปริมาณ
ราคาขึ้นอยู่กับค่าใช้จ่ายในหนึ่งลูกบาศก์ฟุตหรือหนึ่งลูกบาศก์เมตร
ดังนั้นการขนส่งสินค้าจะได้รับเฉพาะเมื่อคำนวณ cuft
คำนวณ cuft ออกมาหลังจากวัดความยาวความกว้างและความสูงของภาชนะแล้วใช้สูตรด้านล่าง
A. ความยาว x ความกว้าง x ความสูง (ซม.) x 0.0000353 = _______ ลูกบาศ์ก (เช่นลูกบาศก์ฟุต)
B. _______ ลูกบาศ์ก÷ 35.315 = ______ CBM (เช่นลูกบาศก์เมตร)

ข่าวประชาสัมพันธ์