Nên chọn máy nén khí Hosepower giá bao nhiêu?

Nên chọn máy nén khí Hosepower giá bao nhiêu?

Trên thị trường có một số loại máy nén khí khác nhau như piston, cánh gạt, trục vít hoặc ly tâm.
Không khí được lọc thường được nén từ 80 psig (5,5 kg / cm2) ~ 110 psig (7,6 kg / cm2). Khí cụ nói chung sử dụng 90 psig (6,3 kg / cm2).

TIÊU CHÍ LỰA CHỌN MÁY NÉN KHÍ:
 • Loại máy nén - Khuyến nghị:
  0 đến 80 psig (5,5 Bar): máy nén khí một cấp
  80 đến 250 psig (17,2 Bar) / sử dụng liên tục các công cụ: máy nén khí hai cấp
 • Tổng tiêu thụ không khí - Xác định tổng nhu cầu
  Các yếu tố SCFM cần xem xét: nhu cầu của tất cả các dụng cụ, thiết bị không khí và các biến tiêu thụ không khí khác.
 • Công suất máy nén khí - Mã lực (HP)
  Tổng nhu cầu xác định SCFM: D (1 m3 / phút = 35.3147 SCFM)
  và thêm khoảng 20% ​​cho các biến hệ thống hoặc tăng trưởng trong tương lai. : D1 = D x 1,2
  Nếu D1 <= 100 SCFM: HP = D / 4
  Nếu D1> ​​100 SCFM: HP = D / 5
  * 1 HP = 0,7457 KW

 • Ví dụ:
  Nếu mức tiêu thụ không khí của một công cụ không khí là 0,45 m3 / phút = 0,45 x 35.3147 = 15,89 SCFM
  Thêm khoảng 20% ​​cho các biến hệ thống hoặc tăng trưởng trong tương lai. : 15,89 SCFM x 1,2 = 19,068 SCFM
  Vì 19,068 SCFM <= 100 SCFM, nên HP là 19,068 / 4 = 4,767
  Máy nén khí khoảng 5 HP là đủ để sử dụng liên tục.

Thông cáo báo chí