Υπολογίστε το φορτίο και το κέφι.

Υπολογίστε το φορτίο και το κέφι.

Το φορτίο υπολογίζεται με τον όγκο και το βάρος. Οι αεροπορικές μεταφορές υπολογίζονται με τον όγκο ή το βάρος, στη συνέχεια επιλέγετε το πιο ακριβό, το μεγαλύτερο μέρος των θαλάσσιων ναύλων υπολογίζεται με τον όγκο.
Η τιμή βασίζεται στη χρέωση ανά κουφέτο ή ένα κυβικό μέτρο.
Ως εκ τούτου, το φορτίο λαμβάνεται μόνο όταν υπολογίζεται το κούφωμα.
Η κούπα υπολογίζεται αφού μετρηθεί το μήκος, το πλάτος και το ύψος των δοχείων και εφαρμόζεται ο παρακάτω τύπος.
Α. Μήκος x Πλάτος x Ύψος (Cm) x 0.0000353 = _______ Κέδρος (δηλαδή κυβικά πόδια)
Β. _______ Cuft ÷ 35.315 = ______ CBM (δηλαδή κυβικός μετρητής)

Δελτίο τύπου