Tính toán cước và cuft.

Nhà sản xuất chuyên nghiệp dụng cụ khí nén và khí nén trong 47 năm tại ĐÀI LOAN

Tính toán cước và cuft.

Cước được tính theo khối lượng và trọng lượng. Cước hàng không thì tính theo khối lượng hoặc trọng lượng rồi chọn loại đắt nhất, cước đường biển đa phần tính theo khối lượng.
Giá dựa trên phí trên một cuft hoặc một mét khối.
Do đó, cước phí chỉ thu được khi tính toán cuft.
Cuft được tính ra sau khi đo chiều dài, chiều rộng và chiều cao của các thùng chứa và áp dụng công thức dưới đây.
A. Dài x Rộng x Cao (Cm) x 0,0000353 = _______ Cuft (tức là Feet khối)
B. _______ Cuft ÷ 35.315 = ______ CBM (tức là mét khối)

Thông cáo báo chí