Tính cước phí và cuft.

Tính cước phí và cuft.

Vận chuyển hàng hóa được tính toán với khối lượng và trọng lượng. Vận tải hàng không được tính theo khối lượng hoặc trọng lượng sau đó chọn loại đắt nhất, phần lớn cước vận chuyển đường biển được tính theo khối lượng.
Giá được dựa trên phí trên một cuft hoặc một mét khối.
Do đó, cước vận chuyển chỉ thu được khi tính toán cuft.
Các cuft được tính toán sau khi đo chiều dài, chiều rộng và chiều cao của container và công thức dưới đây được áp dụng.
A. Chiều dài x Rộng x Cao Cm) x 0,0000353 = _______ Cuft (tức là feet khối)
B. _______ Cuft ÷ 35.315 = ______ CBM (tức là mét khối)

Thông cáo báo chí