GISON - Nhà cung cấp chuyên nghiệp về Dụng cụ không khí, Nhà sản xuất dụng cụ khí nén

Dụng cụ trồng trọt và làm vườn

Dụng cụ trồng trọt và làm vườn - Dụng cụ trồng trọt và làm vườn
Dụng cụ trồng trọt và làm vườn

Tóm tắt ứng dụng

Ví dụ,

  • Air Secateurs, Pruners, Kéo - Air Secateurs, Pruners, Kéo
    Air Secateurs, Pruners, Kéo
    Kéo cắt khí nén, tỉa, kéo

    Air Secateurs, Pruners, Kéo thích hợp để cắt tỉa, cắt tỉa, cắt xén, vv để làm vườn, cây ăn quả và cây nói chung, vv Có nhiều độ dài khác nhau để lựa chọn.Thông cáo báo chí