GISON - Nhà cung cấp chuyên nghiệp các Công cụ Khí, Nhà sản xuất Dụng cụ Khí nén

Công cụ trồng trọt và chăn nuôi không khí

Công cụ trồng trọt và chăn nuôi không khí - Công cụ trồng trọt và chăn nuôi không khí
Công cụ trồng trọt và chăn nuôi không khí

Tóm tắt ứng dụng

Ví dụ,

  • Máy cắt không khí, Máy cắt tỉa, Kéo - Máy cắt không khí, Máy cắt tỉa, Kéo
    Máy cắt không khí, Máy cắt tỉa, Kéo
    Máy cắt khí nén, Máy cắt tỉa, Kéo

    Air Secateurs, Pruners, Scissors thích hợp cho việc cắt tỉa, tỉa cành, cắt xén, vv cho làm vườn, cây ăn quả và cây thông thường, vv Có nhiều chiều dài khác nhau để lựa chọn.Thông cáo báo chí