Υπολογίστε το φορτίο και το φράγμα.

Υπολογίστε το φορτίο και το φράγμα.

Το φορτίο υπολογίζεται με όγκο και βάρος. Τα αεροπορικά φορτία υπολογίζονται με όγκο ή βάρος και στη συνέχεια επιλέξτε το ακριβότερο, το μεγαλύτερο μέρος των θαλάσσιων φορτίων υπολογίζεται με όγκο.
Η τιμή βασίζεται στη χρέωση για ένα φλιτζάνι ή ένα κυβικό μέτρο.
Επομένως, το φορτίο λαμβάνεται μόνο όταν υπολογίζεται το φράγμα.
Το φιαλίδιο υπολογίζεται αφού μετρηθεί το μήκος, το πλάτος και το ύψος των δοχείων και εφαρμοστεί ο παρακάτω τύπος.
Α. Μήκος x Πλάτος x ightψος (Cm) x 0.0000353 = _______ Cuft (δηλαδή κυβικά πόδια)
B. _______ Cuft ÷ 35.315 = ______ CBM (δηλαδή κυβικός μετρητής)

Δελτίο τύπου