Πόσο αεροσυμπιεστής Hosepower πρέπει να επιλέξουμε;

Πόσο αεροσυμπιεστής Hosepower πρέπει να επιλέξουμε;

Υπάρχουν μερικοί διαφορετικοί τύποι αεροσυμπιεστών όπως παλινδρομικό, πτερύγιο, βίδα ή φυγοκεντρικό στην αγορά.
Ο φιλτραρισμένος αέρας συμπιέζεται τυπικά 80 psig (5,5 kg / cm2) ~ 110 psig (7,6 kg / cm2). Τα Air Tools χρησιμοποιούν γενικά 90 psig (6,3 kg / cm2).

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΑΕΡΑ:
 • Τύπος συμπιεστή - Σύσταση:
  0 έως 80 psig (5,5 Bar): αεροσυμπιεστής ενός σταδίου
  80 έως 250 psig (17,2 Bar) / συνεχής χρήση εργαλείων: αεροσυμπιεστής δύο σταδίων
 • Συνολική κατανάλωση αέρα - Προσδιορίστε τη συνολική ζήτηση
  Παράγοντες SCFM που πρέπει να λάβετε υπόψη: απαιτήσεις όλων των εργαλείων αέρα, εξοπλισμού και άλλων μεταβλητών κατανάλωσης αέρα.
 • Χωρητικότητα συμπιεστή αέρα - Ιπποδύναμη (HP)
  Καθορισμένη συνολική ζήτηση SCFM: D (1 m3 / min = 35.3147 SCFM)
  και προσθέστε περίπου 20% για μεταβλητές συστήματος ή μελλοντική ανάπτυξη. : D1 = D x 1.2
  Εάν D1 <= 100 SCFM: HP = D / 4
  Εάν D1> 100 SCFM: HP = D / 5
  * 1 HP = 0,7457 KW

 • Παράδειγμα:
  Εάν η κατανάλωση αέρα ενός εργαλείου αέρα είναι 0,45 m3 / min = 0,45 x 35,3147 = 15,89 SCFM
  Προσθέστε περίπου 20% για μεταβλητές συστήματος ή μελλοντική ανάπτυξη. : 15,89 SCFM x 1,2 = 19,068 SCFM
  Επειδή το 19,068 SCFM <= 100 SCFM, έτσι το HP είναι 19,068 / 4 = 4,767
  Περίπου 5 HP αεροσυμπιεστής είναι αρκετοί για συνεχή χρήση.

Δελτίο τύπου